Mobiliteit

Talentgericht ontwikkelassessment

Medewerkers die werken vanuit talenten, presteren beter en tonen minder verzuim. Steeds vaker zijn functies aan veranderingen onderhevig en wordt een hoge mate van flexibiliteit van medewerkers verwacht.

In een ontwikkelassessment worden de talenten van de medewerker in kaart gebracht, om een uitspraak te doen over de werkzaamheden en/of functies waar de medewerker op dat moment of in de toekomst het beste tot zijn recht komt of kan komen. Door het ontwikkelassessment hoopt Talent in Balans medewerkers te inspireren en te motiveren om hun unieke talent in te gaan zetten in de praktijk. Talent in Balans neemt talentgericht handelen en denken als uitgangspunt, en heeft de waarden professionaliteit, passie en persoonlijk hoog in het vaandel staan.

Meten van talenten en ontwikkelpunten

De ontwikkelassessments van Talent in Balans geven op een wetenschappelijk verantwoorde manier informatie over talenten, competenties en ambities. Dit doen wij door verschillende instrumenten in te zetten, zoals psychologische tests, interviews en gedragsindicatoren op een objectieve wijze te meten. De resultaten hiervan kunnen zowel worden vergeleken met de benodigde talenten, gebaseerd op de betreffende functie-eisen, de vereiste competenties en de belangrijkste kenmerken van de organisatie of kunnen worden ingezet in loopbaanbegeleidingstrajecten.

Wat kunt u ermee?

Het ontwikkelassessment geeft inzicht in passende vervolgfunctie en opleidingsmogelijkheden, zodat de medewerker gestimuleerd wordt om zijn of haar talenten in te zetten. De resultaten van het assessment zijn voor leidinggevenden te gebruiken binnen het opstellen van de flowchart (strategische personeelsplanning*). *na toestemming van de kandidaat.

Soorten ontwikkelassessments

Talent in Balans biedt drie verschillende vormen van een ontwikkelassessment. Des te meer psychologische tests en gedragselementen worden toegevoegd aan het programma, des te hoger de voorspellende waarde is voor het toekomstig functioneren van de medewerker.

 

Ontdek nu hoe wij u kunnen helpen

Neem contact op met een van onze adviseurs!

Passie

Professioneel

Persoonlijk