Individuele coaching

 Het beste uit jezelf halen

Bij individuele en complexere vraagstukken biedt Talent in Balans individuele coaching op maat. Te denken valt aan coaching op het gebied van competenties en talenten, zodat medewerkers beter gaan presteren binnen hun huidige functie. Uitgangspunt is hierbij dat ieder mens uniek is en talenten heeft. Soms is het onduidelijk wat die talenten zijn of hoe deze talenten ingezet kunnen worden binnen een specifieke functie. Talent in Balans kijkt graag op een professionele en persoonlijke manier naar mensen en ondersteunt hen om beter te presteren op de werkvloer.

Ontdek wat individuele coaching voor u kan betekenen

Passie

Professioneel

Persoonlijk